FAQ

Ofte stilte spørsmål og annen nyttig informasjon

LHV er en forening for veteraner fra Forsvarets internasjonale operasjoner, men alle velkomne som medlemmer. Driftsmidlene LHV får tildelt er etter «Forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet» § 1 b, som da er rammebetingelsene våre. Dette gjør at LHV har en føring om innhold og aktivitet for medlemmene.

Forsvarets Veterankort gir deg medlemskap med stemmerett på generalforsamlingen. Vi har også støttemedlemmer, som for eksempel pårørende av veteraner. En del av aktivitetene er åpne for alle, mens andre er rene medlemsaktiviteter.

Alle forsvarsvenner er hjertelig velkomne til å komme på lørdagskaffen, på turmarsj eller være med oss å gå under vår fane i 17. mai-toget.

Er utenlandske veteraner velkommen hos dere?

LHV har per tiden ingen utenlandske medlemmer, men ønsker allierte veteraner velkommen til oss.

Er det veldig mye fokus på krigsopplevelser hos dere?

Nei, de aller fleste veteranene har gjort mange andre ting etter sin utenlandstjeneste.

Tjenesten utenlands er et kapittel i et levd liv med mange erfaringer. Mange av opplevelsene for veteranene er ulike, mens mye er felles uavhengig av oppdrag, tid og sted. Erfaringsdeling er naturlig der veteranene møtes, men hovedpoenget med klubben er det sosiale fellesskapet, med vennskap, gode samtaler og trivelig samvær.

Som et sosialt treffpunkt blir det aldri bedre enn de folkene som er der. Alle kan bidra i samtalen, og vi følger kardemommeregelen: Du skal være grei og snill, og behandle folk bra.

LHV har vårt «hovedkvarter» midt i Leknes, midt i Lofoten. Bruk kartet for å finne oss i Elvegårdsveien 5, eller spør etter Kjell Horn VVS: De fleste vet hvor det er.

Kom innom selv på gjennomreise, vi holder åpent hver lørdag formiddag hele året.

LHV er i planleggingen med å oppføre en grillhytte, slik at vi kan ha flere friluftsaktiviteter. Her vil det komme mer informasjon etter hvert.

Har dere dusj eller overnattingsmuligheter?

Nei. Hovedkvarteret vårt er et næringslokale. Vi har møterom, kjøkken og kontor her.

Er det parkering i nærheten?

Ja, det er gratis parkering på baksiden av Hovedkvarteret for våre gjester. Det er gode parkeringsmuligheter i området.

Kan jeg låne lokalene deres?

Som medlem kan du leie lokalet til en overkommelig pris til bursdag, konfirmasjon og lignende.

Alle andre forespørsler må rettes til styret.

Jeg er dårlig til beins. Kommer jeg meg inn?

Ja, lokalet er på bakkeplan og er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner eller som offiserer har muligheten til å ha flaggvakt i begravelsen, ifølge «Forsvarets Veileder i Skikk og Bruk» fra 2016.

Det er egne regler for de som mister livet mens de er i tjeneste.

For de som har avsluttet tjenesten ved dødsfallet, vil det kunne stilles flaggvakt. Det de pårørende som bestemmer om det skal stilles flaggvakt. For mottakere av Krigskorset, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen vil Forsvaret sende krans.

Flaggvakt i en begravelse betyr at det er flagg i kirkerommet og/eller ved bisettelsen. Hvis verken Forsvaret eller veteranene selv kan stille med personell, plasseres et flagg til venstre for kisten sett fra kirkerommet. Flaggvakt kan også plasseres som dobbeltpost ved inngang til kirken. Det norske flagg bør plasseres inne i kirkerommet, med eller uten vakt.

Må avdøde ha vært medlem i LHV for å få flaggvakt?

Nei, man trenger ikke å ha vært medlem for at LHV stiller med flaggvakt eller er til stede i begravelsen. Forutsetningen er at medlemmene har anledning til å stille.

Veteranene fra LHV stiller i begravelsen etter pårørendes ønske.

Tilstedeværelse avtales med prest eller gjennom begravelsesagent.

Forsvaret, på vegne av Forsvarssjefen, deler ut medaljer normalt sett 8. mai hvert år. I enkelte tilfeller kan det skje en hastetildeling dersom mottageren har høy alder eller er rammet av sykdom.

Stridsdekorasjoner utdeles normalt på Akershus Festning av Forsvarssjefen personlig, mens andre medaljer deles ut rundt omkring i landet hvor mottagerne bor.

Det er et tusentalls veteraner som skal motta Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Denne medaljen ble innstiftet 9. oktober 2000 for tjeneste utenlands med Forsvaret i seks måneder mellom 1947 og 2003. Medaljen tildeles med en stjerne for 15 måneders tjeneste, to stjerner for 30 måneders tjeneste, tre stjerner for 45 måneders tjeneste og sølv laurbær for 60 måneders tjeneste utenlands. For særlige fortjenester til dels gull laurbær. Medaljen med laurbær er tildelt bare litt over 100 veteraner. Medaljen deles ut etter andre regler for tjeneste etter 2003. Les mer om medaljen på Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner

LHV behjelpelig med å sende inn søknad på vegne av veteranene i Lofoten. Dette gjelder spesielt de som har tjenestegjort i Tysklandbrigaden eller på Gaza, hvor det er mange som enda ikke har mottatt medaljene sine. Ta kontakt med LHV eller Forsvaret dersom du eller en av dine pårørende skulle ha mottatt medaljen.

Kan de som har tjenestegjort utenlands få vernedyktighetsmedaljen?

De som har fullført førstegangstjeneste etter 1. april 1982, skal motta vernedyktighetsmedaljen.

De som avtjente førstegangstjenesten sin før 1982 og som har videre tjeneste etter dette, skal også motta vernedyktighetsmedaljen. Dette gjelder både repetisjonsøvelser og utenlandstjeneste etter 1982.

Vernedyktighetsmedaljen tildeles med stjerne for fire års aktiv tjeneste, deretter to stjerner for åtte år og tre stjerner for 12 års tjeneste. For reservister gjelder egne regler. Her tildeles det en stjerne per femte repetisjonsøvelse, slik at femten repetisjonsøvelser tilsvarer tre stjerner. Tidligere ble stjerner utdelt for to, fire og seks repetisjonsøvelser utenom Heimevernet.

For seks måneders tjeneste utenlands tildeles vernedyktighetsmedaljen med én stjerne. Påfølgende stjerner tildeles etter øvrige regler.

Hvem tildeler medaljene?

Medaljene tildeles av Forsvarssjefen gjennom hans dekorasjonsråd. Seremonien gjennomføres av Forsvaret på vegne av Forsvarssjefen.

Tysklandsbrigadens veteranmedalje ble innstiftet i 1991 for tjeneste i Tysklandsbrigaden mellom 1947 og 1953. Ved tjenestegjøring med flere enn en brigade, tildeles stjerne til medaljen etter antall brigadedeltagelser. Forsvarets veteraninspektør deler ut medaljen etter søknad.

LHV kan tilrettelegge for søknad om medaljer til veteraner i Lofoten.

LHV har ikke eget hederstegn etter ønske fra generalforsamlingen.  

Når og hvordan kan jeg bære medaljene mine?

Man skal bære medaljer til uniform, man kan bære medaljene sine sivilt. Medaljene dine er det synlige beviset for din tjenestegjøring. Alle som har mottatt en offisiell medalje, kan bære de til sivile antrekk.

Medaljene bæres til bunad, dress, blazer eller et tilsvarende antrekk i samsvar med militær skikk og bruk, gjerne i kombinasjon med beret/lue fra tjenesten. Medaljene bæres på din venstre side (hjertesiden) på høyde med brystlommen.

Både «store» medaljer og miniatyrmedaljer brukes til sivile antrekk. Store medaljer kan brukes til dress. Miniatyrmedaljer skal brukes til smoking og galla («pingvin»), da disse er «aftenantrekk». Til bunad kan både store medaljer og miniatyrmedaljer benyttes.

Båndstripene fra permisjonsuniformen brukes normalt sett kun til uniform.

Det oppfordres til å bruke medaljene sine på Frigjørings- og veterandagen 8. mai og Grunnlovsdagen 17. mai. Medaljene kan også benyttes i bryllup, begravelser, veteranarrangement, parader, minnehøytideligheter, bekransninger og jubileer. Både «Felles uniformsbestemmelser for Forsvaret» fra 2020 og «Veiledning i Skikk og Bruk» viser til anbefalinger om når man benytter medaljer sivilt.  

Offisielle medaljer utdeles av Kongen, forsvarssjefen eller andre lands statsoverhoder, samt FN og NATO-tjenestemedaljer. Du kan bøtelegges etter straffeloven om du bærer offisielle medaljer du ikke er berettiget til.

Har man flere medaljer, tar de seg best ut montert på en rad. LHV har benyttet tjenestene til www.medaljmaster.se for å montere medaljene til medlemmene. Medaljmäster er en svensk håndverker som har spesialisert seg på også å montere norske medaljer.